Overzicht

Vind jij het belangrijk om de fysieke leefomgeving voor inwoners duurzaam te verbeteren en heb je gevoel bij de thema’s parkeren, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit? Dan zoeken wij jou! 

Als beleidsadviseur Fysieke Leefomgeving/Mobiliteit draag je bij aan de leefbaarheid, de duurzame verbetering van de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en het parkeerbeleid in de gemeente Velsen. We zoeken 2 beleidsadviseurs.

Wat ga je doen? 
Als beleidsadviseur Fysieke Leefomgeving/Mobiliteit werk je mee aan de opgave die er ligt voor de fysieke leefomgeving van Velsen en kijkt daarbij breder dan alleen mobiliteit. Je werkt onder andere mee aan het uitvoeren van de speerpunten uit de Mobiliteitsagenda Velsen. Je stelt adviezen op en je denkt mee over verdere ontwikkeling van het duurzame mobiliteitsbeleid van de gemeente. Daarbij leg je natuurlijk de verbinding met andere opgaven en beleidsterreinen. Je bereidt bestuurlijke besluitvorming voor. Ook neem je deel aan regionale overleggen over bereikbaarheid en mobiliteit. Je geeft verkeerskundig advies op ruimtelijke plannen aan de hand van het gemeentelijk beleid en landelijke richtlijnen. Bijvoorbeeld bij de herinrichting van infrastructuur en gebiedsontwikkelingen. Daar breng je je kennis in en denk je breed mee over de vraagstukken die voorliggen. Je neemt deel aan project- en werkgroepen, soms als deelnemer en soms als projectleider. Ook organiseer je participatie en treed je regelmatig in overleg met bewoners, bedrijven en betrokken organisaties.

Een belangrijk onderdeel van de functie van Beleidsadviseur Fysieke Leefomgeving/Mobiliteit is het parkeerdossier. Enerzijds is parkeren een belangrijke factor bij de grote opgaven van de gemeente Velsen: de woningbouwopgave, de mobiliteitstransitie, de kwaliteit van de openbare ruimte en een gezonde en leefbare stad. Jij staat hiervoor aan de lat. Een uitdagende opdracht, aangezien parkeren volop in de schijnwerpers staat. Anderzijds bestaat deze functie ook uit het toetsen en schrijven van advies bij aanvragen met betrekking tot parkeren in ruimtelijke plannen. Je staat collega’s bij met deskundig advies over parkeervraagstukken in relatie tot deze adviezen.

Behalve het parkeerdossier is uiteraard duurzame mobiliteit een belangrijk onderwerp in deze functie:  “schone’ mobiliteit als belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelen. Dit is meer dan alleen elektrisch autorijden. Het omvat de transitie naar uitstootvrije mobiliteit van personen en goederen, zoals ook de uitbreiding van laadinfrastructuur, schone logistiek en de inzet op uitbreiding van het aantal deelauto’s. Jij werkt als beleidsadviseur mee aan de opgaven voor de verduurzaming van mobiliteit.

De twee nieuwe beleidsadviseurs gaan zich bezighouden met beide thema’s. Hierdoor kun je met elkaar de werkzaamheden verdelen (afhankelijk van jullie achtergrond en interesse) en samen het beleid op het gebied van duurzame mobiliteit voor de gemeente Velsen verder vormgeven!

Hoe ga je dit doen?
Als Beleidsadviseur Fysieke Leefomgeving/Mobiliteit zoek je actief de samenwerking op met je collega’s van andere beleidsdisciplines en de uitvoering. Met jouw inhoudelijke kennis adviseer jij de organisatie en het bestuur over (duurzame) mobiliteitsvraagstukken.je stelt heldere beleidsnotities op en adviseert het college over duurzame mobiliteit en  andere verkeerskundige en parkeergerelateerde vraagstukken;

 • je volgt relevante beleidsontwikkelingen en neemt deel aan regionale bijeenkomsten en overleggen;
 • je adviseert bij grote en kleine(re) ontwikkelingen in de gemeente en neemt deel aan projectgroepen;
 • je toetst en adviseert bij vergunningsaanvragen;
 • je doet voorstellen ter verbetering van parkeer-en verkeerssituaties naar aanleiding van meldingen van inwoners, ondernemers of overleg met handhaving;
 • je denkt actief mee bij de totstandkoming van het ontwerp van de openbare ruimte en de plaats van duurzame mobiliteit en parkeren hierin;
 • je vertegenwoordigt jouw vakgebied tijdens informatieavonden.

De gemeente Velsen heeft een goede dienstverlening en burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Je ziet het samenwerken met inwoners, collega’s en organisaties als vanzelfsprekend. Naast mobiliteitsopgaven kunnen ook andere vraagstukken voorbij komen; je bent dus breed inzetbaar.

Gemeente Velsen
Levendige havens met industrie, brede duinen met daarachter de zee, veelzijdige kunst en cultuur, groene parken en landgoederen, een druk bevaren Noordzeekanaal, zeven woonkernen met ieder een eigen identiteit: Velsen biedt veel afwisseling op het gebied van wonen, werken, ondernemen en ontspannen. De gemeente is de thuishaven van Tata Steel, een grote zee- en energiehaven, een cruiseterminal en een uitgestrekt en Natura 2000 duingebied. Én Velsen maakt deel uit van de bruisende metropool regio Amsterdam. Velsen heeft het allemaal. En daardoor staat de gemeente ook voor een aantal bijzondere uitdagingen. Ruim 500 medewerkers van de gemeente dragen met veel enthousiasme en plezier dagelijks hun steentje bij om al het moois in de gemeente te behouden en verder te ontwikkelen.

Lees meer over gemeente Velsen op Kom bij Team Velsen | Gemeente Velsen en uiteraard op de website van de gemeente Home | Gemeente Velsen.

Jouw plek in de organisatie 
Als beleidsadviseur Fysieke Leefomgeving/Mobiliteit werk je binnen het team Regie & Ontwikkeling in het domein Fysieke Leefomgeving samen met de Strategisch Adviseur Mobiliteit. Het hele team Regie & Ontwikkeling bestaat uit 35 andere collega’s (beleidsmedewerkers van verschillende vakdisciplines en projectleiders). Medewerkers in het domein Fysieke Leefomgeving richten zich op het ontwikkelen, behouden en versterken van onze leefomgeving. Dit gaat over gebiedsontwikkeling, het beheer en onderhoud van de openbare ruimten, het verlenen van vergunningen en het toezicht houden op en handhaving in de leefomgeving. Daarnaast zorgt het domein Fysieke Leefomgeving voor beleidskaders voor de fysieke leefomgeving.

Het Domein Fysieke Leefomgeving heeft enthousiaste, ervaren collega’s. De lijnen binnen het domein zijn kort en collega’s werken echt met elkaar samen om elkaar verder te helpen. Het team Regie & Ontwikkeling is een hechte en warme groep en heeft de juiste energie om alle uitdagingen met elkaar aan te gaan.

Wat breng je mee? 
Je beweegt je soepel in het politiek-bestuurlijke en ambtelijke samenspel en je kunt beïnvloeden vanuit je natuurlijk gezag en organisatievermogen. Je overziet het hele speelveld en bent in staat om overzicht te bewaren en zelf te zien waar werk of losse eindjes liggen. Je werkt oplossingsgericht en voortvarend, en draagt dit ook uit naar anderen. Je bent initiatiefrijk en positief ingesteld. Je durft nieuwe ideeën of werkwijzen naar eigen inzicht toe te passen. Je kunt goed samenwerken, bent verbindend en communicatief vaardig. Op die manier neem je iedereen mee in de keuzes die vandaag en morgen gemaakt moeten worden om nu en in de toekomst duurzame resultaten te bereiken. En verder:

 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • Kennis van het fysieke domein, bij voorkeur op het gebied van mobiliteit;
 • Ervaring met beleidsadvisering in een politieke/bestuurlijke context;
 • Een brede blik en je bent creatief en samenwerkingsgericht.

Wat krijg je daarvoor terug?
Gemeente Velsen is een overzichtelijke organisatie, daardoor zijn de lijnen kort, ook naar het college en het bestuur. Jouw bijdrage wordt dus gezien en gehoord en je krijgt daarbij alle vertrouwen. Gecombineerd met de veelzijdige vraagstukken en de persoonlijke, prettige sfeer in het team levert dat jou een interessante en verantwoordelijke functie op. En verder:

 • Een salaris van maximaal €5.247,- bruto per maand (schaal 10) bij een 36-urige werkweek;
 • een dienstverband voor de duur van een jaar dat bij goed functioneren wordt omgezet in een vaste aanstelling;
 • een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris, naar eigen behoefte te besteden;
 • een hybride manier van werken: je bepaalt zelf voor een groot deel waar, wanneer en hoe je je werk doet;
 • vergoedingen voor reiskosten en thuiswerken, een prima pensioenvoorziening bij het ABP en de mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve verzekeringen;
 • opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, want we vinden het belangrijk om jou te blijven stimuleren en te laten groeien.

Kom jij de gemeente Velsen versterken? 
De werving en selectie voor deze vacature is uitbesteed aan Publiek Netwerk en wordt begeleid door Elsemieke van der Net. Is jouw interesse gewekt? Stuur dan je sollicitatie (cv en brief) via de sollicitatiebutton. In de periode 24 mei – 9 juni kun je voor meer informatie contact opnemen met Erik Baars via erikbaars@publieknetwerk.nl of op 06- 19104963. Buiten die periode neem je voor vragen contact op met Elsemieke van der Net via elsemiekevandernet@publieknetwerk.nl of op 06- 11081758.